KTT - Testovacie sady

Terapie a testovanie ampulkami KTT

Tento článok pojednáva o testoch vzhľadom k rôznym patogénom:

– baktérie
– vírusy
– plesne
– parazity
– samostatnú kapitolu tvoria rakovinové bunky, ktoré tu popisované nie sú

 

Ukážka niekoľkých KTT sád:

KTT - Testovacie sady

KTT – Testovacie sady

 

 

Na rozdiel od iných ampuliek, ktoré obsahujú buď fyzickú vzorku (napr. zrno pšenice) alebo frekvenčnú vzorku iba jedného patogénu, ampulky KTT obsahujú frekvenčné vzorky viac patogénov zároveň. Napríklad KTT ampulky Candida-mix obsahujú frekvenčnú vzorku nielen Candida albicans, ale viac zástupcov čeľade Candida.

Energetickú diagnostiku pomocou ampúl KTT nemožno porovnávať s diagnostikou podľa klasickej medicíny. Nemôže ju ani nahrádzať, pretože sa jedná o diagnostiku v úplne inej rovine. Obe tieto diagnostiky sa však môžu výhodne dopĺňať.
V biorezonančnej terapii posudzujeme priebeh choroby z iných hľadísk. Pokiaľ pri energetickom testovaní nájdeme rezonanciu na určitú ampulku KTT, dáva nám to nasledujúce možnosti interpretácie:

1. Skutočná, fyzická záťaž vytestovaným patogénom
2. Kontakt s vytestovaným patogénom nastal v minulosti a v imunitnom systéme o ňom zostali informácie (toxíny, protilátky, očkovanie, dedičné informácie).
3. Kontakt s patogénom nikdy nenastal, ale v organizme pacienta je prítomná informácia, ktorá je vytestovanému patogénu natoľko podobná, že test biorezonanciou je pozitívny.

Podobnosť s klasickou diagnostikou nájdeme len v prvom prípade, v ostatných bodoch sa obe diagnostiky s najväčšou pravdepodobnosťou nikdy nezhodnú.

Ďalší dôvod rozdielnych výsledkov vyplýva z toho, že v energetickej diagnostike sa zameriavame na celkové zaťaženie organizmu a na to, ako uviesť organizmus späť do rovnováhy. Príčina choroby môže a nemusí spočívať v nájdenom patogénu, infekcia môže byť až sekundárna. V energetickej diagnostike hľadáme spôsob, ako najlepšie podporiť samouzdravovaciu silu organizmu. Pri testovaní sú v rezonancii tie ampule, ktoré túto samouzdravovací schopnosť organizmu dokážu najlepšie podporiť. Preto sa vyskytujú odchýlky od klasickej diagnostiky.

V klasickej medicíne budú napr. preukázané protilátky proti herpetickým vírusom, na ktoré klasická medicína následne zameria terapiu. V energetickej diagnostike rezonancie na ampulke herpetických vírusov byť spočiatku ani nemusí, lebo organizmus môže byť inými toxínmi alebo patogénmi príliš zaťažený na to, aby sa zameral rovno na elimináciu herpetických vírusov. Terapia v biorezonančnej medicíne preto neprebieha podľa rovnakých pravidiel ako terapia v klasickej medicíne. Najprv by bola ošetrená dôležitejšia záťaž (napr, candida atď.), aby sa posilnil imunitný systém vychádzajúci z čreva. Rezonancie na herpetické vírusy sa často prejaví až neskôr. Až potom možno terapie na elimináciu herpetických vírusov vykonať. Biorezonančná terapia sa vykonáva vždy podľa energetickej diagnostiky a nemala by sa vykonávať len podľa laboratórno-chemických výsledkov. Preto nie je dôležité, aby sa obsah vytestovaný ampulkami zo sád KTT, s ktorou vykonávame terapie, zhodoval s nálezmi podľa klasickej medicíny. Rovnako nie je potrebné poznať presný obsah ampuliek (občas je to výhoda ak to dopredu nevieme), pretože terapia sa vždy vykonáva s ampulkami, s ktorými organizmus pacienta rezonuje (existuje pozitívny test).

Klasická medicína a biorezonancia sa dopĺňajú, je však potrebné stále mať na zreteli, že to nie je druhý, ekvivalentný spôsob, ako potvrdiť laboratórny nález klasickej medicíny. Úlohou terapeuta je poznať obe tieto metódy ako rôzne pohľady na rovnakú vec a pomôcť pacientovi nájsť optimálnu cestu k uzdraveniu.
Dr Sabine Rauch, december 2014