blue_sky-wide

... niektoré oblasti

z ponuky

Odstránenie vírov a baktérií

Kožné vyrážky

Neurodermatitída

Reumatické bolesti

Hormonálne poruchy

Detoxikácia

Astma

Zranenia pri športe

Imunitné poruchy

Problémy so zubami

Migrény a bolesti

Choroby vnútorných orgánov

Alergie

Pri terapiách liečby alergií sa využívajú nasledovné terapeutické možnosti:

  • chemicko-medikamentózna terapia
  • desenzibilizácia
  • vyhýbanie sa alergénu
  • biorezonančná terapia

Úspešnosť terapií pri odstraňovaní alergií pomocou biorezonancie je medzi 80-100% !

Pri terapiách prostredníctvom prístroja BICOM vzťahujúcich sa na elimináciu alergií, alergických ochorení alebo alergických prejavov dochádza takmer u všetkých pacientov v priebehu 2-3 sedení k ústupu alergických symptómov a podstatnému zníženiu alebo úplnému vysadeniu medikamentóznej liečby (antihistaminiká, kortikoidy..). Je nepodstatné o aké typy alergiíí ide (alergie na pele, domáci prach, astmatické prejavy, potravinové intolerancie …)

Pri terapiách alergických ochorení pristupujeme ku kľúčovým alergénom, ale zároveň pôsobíme na celý organizmus – na zistené patogény, oslabené orgány a orgánové systémy. Hlavne pri kožných alergických problémoch je nevyhnutné pôsobiť na prvotný problém. Podľa našich skúseností a skúseností odborníkov celostnej medicíny je kožný problém len prejavom vnútorného problému (parazity, oslabené orgány, zaťaženie organizmu ťažkými kovmi ….)

Klinické štúdie za účelom preukázania úspešnosti biorezonančnej terapie v liečbe alergií

Terapia alergií podľa Dr. Rummela
Na základe výsledkov terapií ošetrenia alergických ochorení pomocou biorezonancie vyvinul Dr. Rummel – lekár, ktorý dlhé roky používa biorezonanciu – metódu, ktorú možno veľmi jednoducho aplikovať a ktorá umožňuje okamžite začať ošetrenie bez testovania alergénov.

Klinické výsledky liečby alergických chorôb pomocou biorezonančního prístroja BICOM – Xi’an Central Hospital, pediatrické oddelenie, Xi’an Čína (2002-2004 bolo liečených 154 pacientov)

U pacientov boli vykonané testy na alergény. Následne bola vykonaná liečba a pozorovanie s týmito výsledkami: Alergia je abnormálna reakcia imunity ľudského tela na látky vo vonkajšom prostredí. Reakcie môžu byť silné aj slabšie. Bežne sa vyskytujú pri častejšom kontakte človeka s alergickým látkami v prírode.

Tabuľka – výsledky pozorovaní a liečby pomocou prístroja BICOM:

Názov chorobyPrípadov celkomVyliečenieEvidentne efektívne EfektívneNeefektívnePomer vyliečenýchMiera celkovej efektivity
Ekzém40344285%95%
Žihľavka261951173%92%
Infekčná dermatitída181511183%89%
Neurodermatitída311133%67%
Alergická rinitída201612180%85%
Astma563455274%85%
Alergický zápal spojiviek11100%100%
Celkom1541201712578%89%

Klinické výsledky liečby astmy pomocou biorezonančního prístroja BICOM Yang Jinzhou a Zhang Li, The Asthma Research Center of Jinan Children ’s Hospital (2003 bolo liečených 300 detí)

Celkový pomer účinnosti dosiahol až 93,3% úspešnosť.

Predtým sa používalo mnoho metód testovania alergénov, ale väčšina z nich je bolestivá a pre deti nevhodná. Liečba desenzibilizácií nemôže byť pri týchto tradičných metódach použitá, je možné vykonať len testy.

Zdroje a metóda:
Všetky vybrané prípady boli pacienti liečení v centre pre výskum astmy, ktorým bola diagnostikovaná astma podľa 2002 Global Initiative for asthma. 300 pacientov bolo náhodne rozdelených do 2 skupín: 87 prípadov v porovnávacej skupine a 213 v skupine pre pozorovanie. Z týchto 300 prípadov bolo 197 chlapcov a 103 dievčat, vekové rozmedzie od 2 rokov a 3 mesiacov až do 15 rokov.
Porovnávacia skupina:
Pacienti v tejto skupine boli liečení pomocou terapie GINA (2002 Global Initiative for asthma), boli im podávané antialergické lieky a hormóny intravenózne.
Sledovaná skupina:
7-10 dní po ukončení užívania antialergických liekov a hormónov bola použitá metóda desenzibilizácie prístrojom Bicom, hormóny boli používané v typickom rozsahu bez podávania antialergických liekov.

Metóda:
Test s alergénmi:
So 491 vzorkami alergénov v databáze prístroja BICOM boli vykonané testy na 20 akupunktúrnych bodoch na prstoch oboch rúk pacienta pomocou infračerveného prijímača. Pokiaľ to bolo možné, na testovanie boli prinesené alergény, na ktorý bol daný pacient pravdepodobne alergický.
Biorezonančná terapia:
213 pacientom bola vykonaná desenzibilizácia prístrojom BICOM. Do informačného pohárika bola daná vzorka malého množstvo slín alebo kvapka krvi. Bola vykonaná základná a následná liečba, prv než bola umiestnená vzorka alergénu do informačného pohárika pre terapiu. Zakaždým bola použitá biorezonančná metóda na jeden alebo dva hlavné alergény po dobu 20-30 minút, raz týždenne. Ak boli pacienti vo vážnom stave a v prechodnom období, bola biorezonančná terapie vykonávaná raz za 3 dni. Terapia sa neukončila, kým boli nachádzané akékoľvek vzorky, na ktoré bol pacient alergický. Pacienti zvyčajne potrebovali 7-10 terapií. Čím dlhšie sa alergia prejavovala u pacienta v minulosti, tým viac aplikácií bolo treba.

Kritériá pre posúdenie liečebného efektu:
Zjavne Efektívne:
Príznaky ako kašeľ, sipot, zvuky astmatického dýchanie, svrbenie nosa, kýchanie a začervenanie nosa úplne zmizli. V polročnej lehote sa príznaky znovu neobjavili.
Efektívny:
Alergické príznaky ako svrbenie nosa, kýchanie, sčervenanie nosa boli značne zmiernené – o 2/3. Frekvencia recidív bola počas pol roka znížená. Aj v prípade, že sa príznaky opakovali, boli tak nepatrné, že nebola potrebná hospitalizácia. V polročnej lehote sa príznaky znovu neobjavili.
Zlepšenie:
Alergické príznaky ako svrbenie nosa, kýchanie, sčervenanie nosa sú zmiernené o 1/3. Frekvencia recidív bola počas pol roka znížená. Znížil sa aj počet prípadov, kde bola nutná hospitalizácia.
Neefektívne:
Po terapii nebolo zistené zjavné zlepšenie astmatických a alergických príznakov.
Klinické výsledky je možné vidieť v nasledujúcej tabuľke:

Efektivita terapieSledovaná skupina (BICOM)Porovnávacia skupina (GINA)
Zjavne efektívna112 – 52.5%37 – 42.5%
Efektívna70 – 32.8%17 – 19.5%
Zlepšenie17 – 7.9%12 – 13.8%
Neefektívna14 – 6.6%21 – 24.1%
Celková efektivita 93.3%75.8%

Poznámka: Celková efektivita zahŕňa prípady zjavne efektívna, efektívna a zlepšenie.

Vyššie uvedená tabuľka ukazuje, že u 52,5% z 213 detí trpiacich alergickou astmou, liečených prístrojom Bicom, zmizli príznaky ako kašeľ, sipot a zvuky astmatického dýchanie. Alergické príznaky ako svrbenie nosa, kýchanie, začervenanie nosa, zmizli tiež. V polročný lehote sa príznaky znovu neobjavili.
Pri 32,8% pacientov boli alergické príznaky ako svrbenie a začervenanie nosa, kýchanie, značne zmiernené, a to cca na tretinu. Frekvencia recidív bola počas pol roka znížená. Aj v prípade, že sa príznaky opakovali, boli tak nepatrné, že nebola potrebná hospitalizácia. V polročnej lehote sa príznaky znovu neobjavili.
Pri 7,9% pacientov boli príznaky zmiernené na dve tretiny. Frekvencia recidív bola počas pol roka znížená. Znížil sa aj počet prípadov, kde bola nutná hospitalizácia.
Pri 6,6% sa stále objavujú príznaky bez zjavného zlepšenia.
Celková miera efektivity pomocou prístroja BICOM je o 17.5% vyššia ako pri liečbe antialergickými liekmi a hormónami podávanými intravenózne.