Alergie

Pri terapiách liečby alergií sa využívajú nasledovné terapeutické možnosti:

  • chemicko-medikamentózna terapia
  • desenzibilizácia
  • vyhýbanie sa alergénu
  • biorezonančná terapia

Úspešnosť terapií pri odstraňovaní alergií pomocou biorezonancie je medzi 80-100% !

Pri terapiách prostredníctvom prístroja BICOM vzťahujúcich sa na elimináciu alergií, alergických ochorení alebo alergických prejavov dochádza takmer u všetkých pacientov v priebehu 2-3 sedení k ústupu alergických symptómov a podstatnému zníženiu alebo úplnému vysadeniu medikamentóznej liečby (antihistaminiká, kortikoidy..). Je nepodstatné o aké typy alergiíí ide (alergie na pele, domáci prach, astmatické prejavy, potravinové intolerancie …)

Pri terapiách alergických ochorení pristupujeme ku kľúčovým alergénom, ale zároveň pôsobíme na celý organizmus – na zistené patogény, oslabené orgány a orgánové systémy. Hlavne pri kožných alergických problémoch je nevyhnutné pôsobiť na prvotný problém. Podľa našich skúseností a skúseností odborníkov celostnej medicíny je kožný problém len prejavom vnútorného problému (parazity, oslabené orgány, zaťaženie organizmu ťažkými kovmi ….)

Klinické štúdie za účelom preukázania úspešnosti biorezonančnej terapie v liečbe alergií

Terapia alergií podľa Dr. Rummela
Na základe výsledkov terapií ošetrenia alergických ochorení pomocou biorezonancie vyvinul Dr. Rummel – lekár, ktorý dlhé roky používa biorezonanciu – metódu, ktorú možno veľmi jednoducho aplikovať a ktorá umožňuje okamžite začať ošetrenie bez testovania alergénov.

Klinické výsledky liečby alergických chorôb pomocou biorezonančního prístroja BICOM – Xi’an Central Hospital, pediatrické oddelenie, Xi’an Čína (2002-2004 bolo liečených 154 pacientov)

U pacientov boli vykonané testy na alergény. Následne bola vykonaná liečba a pozorovanie s týmito výsledkami: Alergia je abnormálna reakcia imunity ľudského tela na látky vo vonkajšom prostredí. Reakcie môžu byť silné aj slabšie. Bežne sa vyskytujú pri častejšom kontakte človeka s alergickým látkami v prírode.

Tabuľka – výsledky pozorovaní a liečby pomocou prístroja BICOM: